เงื่อนไขการรับประกันโมลด์

ทางบริษัทจะรับประกันโมลด์ที่ 1-3 ปีหรือ 100,000 ช็อค ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละสินค้า โดยกรณีที่โมลด์ลูกค้าฝากไว้กับเราไม่มีการติดต่อหรือสั่งผลิตภายใน 10 ปีทางบริษัทจะไม่มีการรับผิดชอบค่าเสียหายทุกกรณี ไม่ว่าโมลด์จะชำรุดหรือสูญหาย ประกาศไว้ ณ วันที่ 7 มกราคม 2537