best well plastic co.,ltd.

“ผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและยางโดยกระบวนการที่ทันสมัย”

บริษัท เบสท์ เวลล์ พลาสติก จำกัด ได้ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี โดยเริ่มต้นจาก ก. ไพฑูรย์การช่างแอนด์พลาสติก (นิติบุคคล) ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2537 โดย นาย ไพฑูรย์ บวรกิจสุธี เป็นประธานบริษัท

ทางเรามีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติก โดยช่างผู้ชำนาญงาน เราได้มุ่งเน้นการผลิตสินค้ามีคุณภาพและคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด ในเรื่องการพัฒนาเรามีการปรับเปลี่ยนการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ

บริการ

บทความล่าสุด

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับทางบริษัทของเรา