NBR

ยางNBRหรือยางไนไตร์ล ยางทนน้ำมันเนื่องจากยางNBR มีหมู่ฟังก์ชั่น -CN อยู่ในโครงสร้างทำให้ยางมีคุณสมบัติความเป็นขั้วสูง ทำให้ทนต่อน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องจักร น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทนต่อการสึกหรออุณหภูมิการใช้งาน-35 to+120 C